Contact

MIC.SK. s.r.o.
Malookočska 698/18
SK-93028 Okoč
Slovakia
Tel: +(421).........
Email: info{at}camionparts.com

DPH/VAT nr.:SK 2022611558
Register (IČO): 44 128 746
OTP Banka Slovensko a.s
Veľký Meder
Číslo bankového účtu: 10386576/5200
IBAN: SK78 5200 0000 0000 1038 6576
BIC/SWIFT: OTPV SK BX

camionparts.com
Comments